Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер е домакин на ХXVII-та национална научна конференция "Библиотеките – национална идентичност и многообразие"

   
Алма матер е домакин на ХXVII-та национална научна конференция "Библиотеките – национална идентичност и многообразие"

В Аулата на Софийския университет започна двудневната ХXVII-та национална научна конференция на тема: "Библиотеките – национална идентичност и многообразие". Събитието се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация, Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

В рамките на два дни ще бъдат представени доклади за иновативните дейности в различни видове библиотеки, новите технологии в библиотеките, както и интересни теоретични аспекти на библиотечната дейност.

Сред гостите на откриването на форума бяха г-жа Луизина Савкова – представител на Министерството на културата на Република България, г-жа Надица Костич, директор на Народна библиотека Пирот, Милорад Костич, дипломиран библиотекар от Народна библиотека Пирот, Ясминка Манчев, директор на Народната библиотека „Детко Петров“, Димитровград; Елизабета Георгиев, дипломиран библиотекар, съветник на Народна библиотека „Детко Петров“ – Димитровград; Йелена Петровска, висш библиотекар от Народна университетска библиотека „Свети Климент Охридски“ в Битоля и член на Изпълнителния съвет на Асоциацията „Инова Либ“; Сузана Данаилова, библиотекар съветник в Градска библиотека „Братя Миладинови“ в Скопие и член на Изпълнителния съвет на Асоциацията „Инова Либ“ и други.

1

Конференцията бе открита от д-р Биляна Яврукова, заместник-директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Тя приветства участниците в конференцията и заяви, че днес библиотеките се развиват динамично, а за библиотекарите е необходимо всеки ден да повишават квалификацията си, за да могат адекватно да отговорят на потребителските очаквания.

„Форуми като Националната конференция на Асоциацията е мястото, където можем да се запознаем с реализирането на нови идеи, споделянето на опит и добри практики, които да приложим и в нашите библиотеки, пречупвайки ги през призмата на спецификата на нашите потребители и мисията и задачата на конкретната библиотека“, каза още д-р Яврукова.

2

Приветствие поднесе и г-жа Ваня Грашкина, член на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация. Тя припомни, че Асоциацията е вече на 27 години и че още от създаването й целите са да се превърне в основен център за професионални дискусии, за споделяне на професионални мнения. Г-жа Грашкина отбеляза, че всяка година конференциите имат своя облик, своя акцент и стават все по-интересни и разнообразни като тематика. Тя припомни, че през първите години тематиките са били фокусирани върху библиотечната технология и постепенно акцентът се е обърнал към потребителите на библиотеките.

В темата на тазгодишната конференция са съчетани два наглед противостоящи аспекта – глобализацията в нашата дейност от една страна и ролята на библиотеките за запазване на националната идентичност от друга и как тези два процеса се осъществяват и се развиват в нашите библиотеки. Доколко ние ги осъзнаваме и доколко търсим своя път на развитие, така че да бъде балансиран между глобалните процеси и между местните особености на развитие на една библиотека“, каза още г-жа Ваня Грашкина.

8

Тя изрази надеждата си конференцията да бъде жив дискусионен форум, на който да бъдат обменени както интересни научни теми и проблеми, така и резултати от интересни проекти, от иновативни дейности на библиотеките.

Ваня Грашкина добави, че на форума са поканени много фирми и компании, които работят в сферата на библиотечните и информационни технологии, така че да се видят новостите, които те предлагат. Тя благодари за оказаната от тях подкрепа за осъществяването на конференцията, както и на Университетската библиотека и на Софийския университет за домакинството.

3

Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“, поздрави участниците и им пожела успешна работа. Тя заяви, че Фондацията партнира от три години на Българската библиотечно-информационна асоциация и изрази надеждата си, че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще. „Ние имаме една цел – да работим за развитието на библиотеките в страната, така че те да отговарят по най-добрия начин на потребностите на читателите си“, каза Спаска Тарандова и добави, че друг приоритет на Фондацията е непрекъснатото повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти.

7

Конференцията продължи с доклади в сесиите „Многообразие и идентичност в дейността на библиотеките“, „Съвременният облик на библиотечните ползватели. Развитие на иновативни библиотечни услуги“, „Библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания“, „Библиотеките и съхраняването на местната и националната идентичност“, както и с фирмени презентации.

Пълната програма на конференцията можете да видите тук .

6