Начало / Новини / Научни прояви / Седмица на Transform4Europe / Покана за кандидатстване за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+

   

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

Събитие: Transform4Europe Week

Приемащ университет: Университета на Силезия в Катовице, Полша

Период на мобилността: 09.05.2022 г. - 13.05.2022 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите с цел преподаване и с цел обучение по Програма Еразъм+ могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • Да са преподаватели или служители в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Да участват в мобилността по проекта съгласно правилата на Програма Еразъм +.

Забележка: За мобилност с цел обучение могат да кандидатстват служители, които участват в администрирането на проект Transform4Europe.

 

Конкурсът ще се проведе централизирано от комисия при прилагане на критериите за допустимост. В комисията за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление за мобилност – по образец (Приложение 1)

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документът трябва да бъдат сканиран във формат pdf. и да бъде изпратен на електронен адрес: erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 16.03.2022 г.

 

В рамките на първия работен ден след получаване на заявлението ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

 

РЕЗУЛТАТИ

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл на 18.03.2022 г.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса за селекция на преподаватели/служители за мобилност по Програма Еразъм+, на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

 

За контакти: erasmus@admin.uni-sofia.bg

 

Повече информация за Transform4Europe Week: https://us.edu.pl/t4e/en/transform4europe-week/?doing_wp_cron=1646382777.8384850025177001953125