Начало / Новини / Научни прояви / Научен форум, посветен на 95-годишнина от основаването на катедра “Англицистика и американистика”

   

As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times

 

Научен форум, посветен на 95-годишнина от основаването на катедра “Англицистика и американистика” и

на 135-годишнина от основаването на СУ “Св. Климент Охридски”

 

На 1 и 2 декември 2023 г. в Ректората на СУ ще се проведе форумът “As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times”, двудневна международна конференция, посветена на най-новите развития в областта на литературознанието и културологията, свързани със справянето с големите кризи на съвремието. Климатичната криза и загубата на биологично разнообразие, пандемията и рискът от нови пандемии, фалшивите новини и изкуственият интелект – тези процеси вече не са просто спекулативни сценарии, а все повече диктуват социалните промени и дори личното ежедневие.

Изкуствата, хуманитарните и социалните науки се опитват бързо да се адаптират към променливия свят и да отразят трансформиращата се представа за това какво всъщност е светът и как е положен човекът в него. За да бъде описанието на света възможно, но и за да може човечеството да разбира и да участва мъдро в тези промени, се налага да бъдат преосмислени досегашните представи за човешкото, политическото, за съзнанието, природата и още множество ключови цивилизационни понятия.

Научният форум си поставя за цел да изследва критически разрояването на формите в литературата и останалите изкуства, приемайки, че то е симптоматично за търсенето на нови, адекватни на съвремието реализми от страна на човечеството. Поканените пленарни докладчици – д-р Карълайн Едуардс и д.ф.н. Павел Фрелик – са световно утвърдени учени в областта на жанровите изследвания, на фантастичното и утопичното и като такива ще зададат тон на дискусиите по време на двудневното събитие, което наред с индивидуални доклади, предвижда и кръгла маса на тема бъдещето на формите на изкуството и на употребата им в контекста на един свят в перманентна криза. Работният език е английски, като във форума ще вземат участници от България и чужбина. Поканени са да се включат както млади и утвърдени изследователи, така и студенти с изявени интереси към темите на конференцията.

 

Срокът за изпращане на заявки за участие е 1 юли, на имейл адрес anglicistika@gmail.com.

 

Повече информация може да намерите на сайта на събитието: https://eas.uni-sofia.bg/deas95/