Начало / Новини / Научни прояви / ХV международна конференция по социолингвистика на тема: НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМИ И ИДЕИ В СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА"

   

Заявки за участие се подават до 28 февруари 2023 г.

 

МЕЖДУНАРОДНО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, СОФИЯ

 

Покана за участие в ХV международна конференция по социолингвистика на тема:

 

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМИ И ИДЕИ В СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА

 

Уважаеми колеги,

Международното социолингвистично дружество организира поредната Петнадесета конференция по социолингвистика, която ще се проведе на 20 и 21 април 2023 г. в аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в памет на акад. Михаил Виденов.

Чест за организаторите е да Ви поканят на този утвърден и престижен научен форум. Главната тема на конференцията се съсредоточава върху съвременните направления, теми, идеи и изследвания в областта на социолингвистиката.

 

Очакваме Вашата Заявка за участие до 28 февруари 2023 г. на адрес insoliso@gmail.com.

Няма да се приемат доклади извън общата тема на конференцията.

Отговор дали заявката е одобрена – до 1 март 2023 г.

Разходите за транспорт и настаняване, както и дневните са за сметка на участниците.

Не се предвижда такса правоучастие.

 

Докладите ще бъдат рецензирани от двама независими специалисти, като публикуването ще зависи от техните оценки.

Техническите изисквания за оформянето на докладите ще получите заедно с втората покана.

 

Организационен комитет:

Проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Доц. д-р Катя Исса

Проф. д.ф.н. Красимир Стоянов

Доц. д-р Павлина Кънчева

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Данка Апостолова