Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

   

Краен срок за участие: 10 август 2024 г.

 

 • Организатор е Градска библиотека – гр. Севлиево.
 • Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 • Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.

 

УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:

1. Конкурсът е анонимен.

2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
(Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:

 • трите имена на автора
 • дата и година на раждане
 • адрес за кореспонденция
 • телефон за връзка, електронна поща

5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg

6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.

7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

 • Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито
 • Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП, на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.
 • Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.

10. Награди:

Първо място – 200 лева

Второ място – 150 лева

Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

 

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:

Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

 

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:

1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2.„ Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001

 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА на творбите са:

 • Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
 • Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
 • Добър език – образен, богат и красив.
 • Добра структура – единство на формата и съдържанието.
 • Добри правопис и пунктуация