Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стипендии на БЧК-Столична организация за студенти - първокурсници

   

Срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

 

 

С Т И П Е Н Д И И

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТСТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Отпуска стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2017 г. и приети във висши училища в страната

 

Стипендиите се отпускат чрез Националната дарителска Програма „С тениска на бала” на МОТО-ПФОЕ за подпомагане образованието на младежи без родител/родители.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия са подробно описани в Регламента, публикуван в сайта на Програмата www.steniskanabala.bg.

 

Документи за кандидатстване се подават до 30.09.2017 г.
в СО на БЧК- гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, ет. 3

За повече информация – тел. 02 8122822