Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

   

Срок за кандидатстване: 1 март 2016 г.

 

Стипендиите "Сасакава" са предназначени за изследователска работа на докторанти в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации със срок не по-малък от един месец.

Стипендиите са предвидени за редовните докторанти в Софийския университет "Св. Климент Охридски", които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история, културология, социология, философия, политология, психология.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите "Сасакава" до председателя на Управителния съвет проф. дфн Анастас Герджиков - ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (rector@uni-sofia.bg), с копие до зам.-председателя и координатор на Програмата "Сасакава" проф. дфн Александър Федотов (alexfedotoff@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата. Кандидатите са длъжни да представят проект на своята работа в чужд университет, в който да обосноват необходимостта от извършване на изследователската работа или използването на чужда университетска библиотека. Установяването на предварителен контакт с чужд университет е необходимо условие.

Срокът за кандидатстване е до 1 март 2016 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 15 март 2016 г.