Начало / Новини / Конкурси / Архив / Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 година

   

Информация за стипендиите, които Германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български студенти – бакалаври и магистри, докторанти, университетски преподаватели и учени.

За академичната 2020/2021 година DAAD предлага на бъдещите стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

 

  • Летни курсове за студенти

Цел: задълбочаване на познанията по немски език. Предназначена за студенти от бакалавърска и магистърска степен на всички специалности. Срокът за кандидатстване е до: 1 декември 2019 г. Информация относно размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip5

 

  • Стипендии за студенти след първа диплома

Цел: изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен в Германия). Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (бакалавър, магистър). Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 г. Информация за продължителност и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip7

 

  • Стипендия за докторанти и постдокторанти:

1. Краткосрочна стипендия за докторанти и млади учени (до 6 месеца)

Насочена към докторанти, млади учени и учени с докторска степен.
Цел: участия в изследователски проекти в германски университет или друг извън университетски изследователски институт. Срок за кандидатстване:

- До 15 ноември 2019 – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.

- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip1

2. Годишна стипендия за докторанти и млади учени (7 – 12 месеца)

Насочена към докторанти и млади учени.
Цел: Участие в изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България. Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 г. Информация за продължителност и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip3

3. Билатерална докторантура (Cotutele) (Продължителност на стипендията: до 2 години)

Предназначена за докторанти и млади учени. Стипендията има два варианта: а) за придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия и б) Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са допуснати до защита. Предлагат се и два варианта на финансиране. Информация за варианти за финансиране и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip13

 

  • Стипендии за двустранен обмен на учени

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.
Цели на обменните програми: културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации. Продължителност от 7 дни до 3 месеца. Срок за кандидатстване:

- До 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.

- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip15

 

  • Стипендии за университетски преподаватели и учени (Престой за изследователски проект)

Предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.
Цел: извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца. Срок за кандидатстване:

- До 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.

- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip2

 

  • Повторна покана за бивши стипендианти на ДААД – АЛУМНИ

Предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца. Срок за кандидатстване:

- До 15 ноември 2019г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;

- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Повече информация относно целевата група и размер на стипендията можете да получите на адрес: daad.de/go/de/stipa50015492

 

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на Международната Фондация „Св. СВ. Кирил и Методий“: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във Фейсбук страницата на посолството: https://bg-bg.facebook.com/DeutsheBotschaftSofia/.