Начало / Новини / Конкурси / Архив / Обява за конкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г.

   

Срок за подаване на документите: 24 октомври 2019 г.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Кандидатите за преподаватели следва до 24 октомври (четвъртък) 2019 г. да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.