Начало / Новини / Календар / Заключителна кръгла маса по проект „Немскоезична литература в български културен контекст“.

Заседателна зала 2, Ректорат

“.Събитието се организира от Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии и се провежда в рамките на честванията на 25-годишнината на специалност „Скандинавистика“ и в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Едноименният научен проект към катедра „Германистика и скандинавистика“ е насочен към проучване на културния трансфер, осъществяван посредством превода на произведения от немскоезичната литература на български език. Съсредоточен е върху последните две години, 2015 и 2016, и има за цел да събере данни и да анализира преводната продукция през този период. Същевременно проектът е обърнат и към студентската аудитория с цел да насочи младите филолози-германисти към преводаческата и издателска дейност, към критика на литературни произведения и анализ на културни явления като сфери на професионалната им реализация. На заключителното събитие под формата на кръгла маса ще бъдат представени резултатите от проекта и ще бъдат раздадени награди за най-сполучливи студентски рецензии. Ще се проведе и дискусия с издатели и преводачи от немски и други езици относно проблемните точки, които проучванията по проекта очертават.