Начало / Новини / Календар / Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки": Ден на физиката

Аудитория A-209, (II-ри етаж А сграда), Физически факултет, бул. "Дж. Баучър" 5

Събитието е в рамките на традиционната Юлска лектория , организирана от Софийския клон на Съюза на физиците в България с традиционното съдействие на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките. Тази година събитието ще се проведе от 2 до 6 юли 2018 г.

Програма:

09:00 Приветствие от Декана на Физически факултет, проф. дфн Александър Драйшу;

09:15 Нобеловата премия за 2017 г бе присъдена „за решаващ принос към детектора LIGO и наблюдението на гравитационните вълни“. По тази епохална тема за нашата Лектория доцент д-р Иван Ламбрев Стефанов ще изнесе лекцията Оптичната интерферометрия: от Юнг до гравитационните вълни,

10:00 Съвременни аспекти в изследването на ядрените форми и динамика, дфн Николай Минков;

11:00 Какво става с проводимостта при докосване на две жички. Демонстрация на квантови ефекти с прост електронен уред,

р-л Тодор Мишонов и ученици

12:00 Петър Тодоров

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Юлската лектория.