Начало / Новини / Календар / Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки": Ден на биологията

Биологическия факултет, 239 ауд., бул. "Драган Цанков" 8

Събитието е в рамките на традиционната Юлска лектория , организирана от Софийския клон на Съюза на физиците в България с традиционното съдействие на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките. Тази година събитието ще се проведе от 2 до 6 юли 2018 г.

Програма:

Координатор на деня: проф. д-р Христо Гагов, Биологически факултет,

09:00 Приветствие от декана на Биологически факултет доц. д-р Стоян Шишков

09:10 Доц. Мариела Чичова: Нобеловата награда по физиология или медицина за 2017 г.

09:30 Проф. Христо Гагов: Био-машинен организъм – мит или реалност?

10:00 Ас. Виктория Нечева: Трето ниво на програмата Международен бакалауреат (IB Biploma Program) и приложението й в българските училища.

10:30 - 11:00 ПОЧИВКА и регистрация

10:00 Гл. ас. Йована Тодорова: Жива вода - река, язовир, биоразнообразие.

11:20 Доц. Яна Евстатиева: Биотехнологията в съвременното земеделие.

11:40 Доц. Благой Узунов: Токсини на макромицети (отровни гъби).

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Юлската лектория.