Начало / Новини / Календар / Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“

Аула, Ректорат

На 12 и 13 октомври 2018 г. в Ректората на Софийския университет ще се проведе научна конференция с международно участие на тема „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“. Тя е посветена на 130-та годишнина от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35-та годишнина от основаването на Катедра „Специална педагогика и логопедия“.

Научният форум е организиран от Катедра „Специална педагогика и логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата.