Начало / Новини / Календар / Втори младежки семинар по генетика с международно участие – SGIP 2018

Биологически факултет, бул."Драган Цанков" 8

От 3 до 5 октомври в сградата на Биологическия факултет на Софийския университет ще се проведе Втори младежки семинар по генетика с международно участие – SGIP 2018. Събитието се организира от Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България. Основни съорганизатори са Биологическият факултет на Софийския университет, Институтът по физиология на растенията и генетика към БАН и Катедрата по Медицинска генетика към Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

На SGIP 2018 млади учени, студенти и докторанти ще представят резултатите от тяхната научно-изсредователска дейност в различните аспекти на съвременната генетика – медицинска генетика, растителна генетика, молекулярна генетика, биоинформатика, популационна генетика, генно инженерство и други. Поради интереса от чужбина и участието и тази година на чуждестранни участници, основният работен език на SGIP 2018 ще бъде английският.

За разлика от 2017 г., когато беше организирано първото еднодневно издание на семинара под формата само на постерни доклади, тази година събитието ще продължи три дни, като освен включването на устни и постерни доклади на участниците, ще бъдат проведени и пленарни лекции от утвърдени учени – проф. Кристофър Уест от Университета в град Лийдс, Великобритания, проф. Сашо Панов от Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Македония и д-р Сладжан Рашич от Университета „EDUCONS“, Сърбия.

Друго значително нововъведение е, че тази година като съпътстващо мероприятие се предвижда организирането от Катедра „Генетика“ на Биологическия на Софийския университет на обучителен уъркшоп „Bio Brick Assembly”, за което са се регистрирали над половината от участниците. Основен организатор и водещ на уъркшопа ще бъде гл. ас. д-р Славил Пейков, който е и ръководител на българския отбор по синтетична биология на международното състезание по синтетична биология за учащи се iGEM, което се провежда всяка година в САЩ.