Начало / Новини / Календар / Втора международна научна конференция "Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание"

Онлайн

Катедра "Китаистика" към Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" организира Втора международна научна конференция "Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание", посветена на 30-годишнината от създаването на специалност "Китаистика".Целта на юбилейната конференция е да представи най-новите изследвания и актуални въпроси в българската и световната китаистика, да предостави платформа за научни дискусии в отделните тематични направления на изтокознанието, да обедини различните поколения български китаисти и изтоковеди, да даде възможност за изява на млади учени в областта на китаистиката и изтокознанието.Конференцията ще се състои онлайн на 19 - 20 ноември 2021 г.

Програма