Начало / Новини / Календар / Втора „Еразъм“ седмица на правната наука на тема “Правовата държава в началото на XXI в.”

272 аудитория, Ректорат

На 23 и 24 март 2018 г. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Втората „Еразъм“ седмица на правната наука на тема Rule of Law at the Beginning of the XXI Century („Правовата държава в началото на XXI в.“). Събитието ще се проведе на 23 март 2018 г. от 14 до 19.30 и на 24 март 2018 г. от 9.20 до 19.10 часа в 272 аудитория на Юридическия факултет на Алма матер.

В международната научна конференция ще се включат с изказване 30 участници от България, Италия, Франция, Германия, Белгия, Полша, Норвегия, Сърбия, Хърватска и Румъния. Участниците са преподаватели в престижни европейски университети като Университета на Милано-Бикока, Университет LUISS „Гуидо Карли“ (Рим), Университет Roma Tre (Рим), Университет Париж VIII, ULB (Брюксел), Страсбургски университет, Университет на Оснабрюк, Университет на Осло, Варшавски университет и др.

„Еразъм“ седмицата на правната наука е ежегодно събитие, организирано от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и неговия „Еразъм“ координатор д-р Мартин Белов. То е годишна конференция, която събира преподаватели от партньорски чуждестранни университети по програма „Еразъм“ и преподаватели от Юридическия факултет на Алма матер, които изнасят лекции пред чуждестранни студенти по програма „Еразъм“. В конференцията участват и други български и чуждестранни преподаватели.

Основните теми, които ще се обсъждат на конференцията са: правова държава и принципи на правото, правова държава и аномиите на международните и наднационалните правопорядъци, съдебен диалог и интернационализация на господството на правото, правова държава, солидарност и миграция, предизвикателствата към правовата държава в контекста на информационното общество на XXI в., рисковете пред правовата държава в началото на XXI в., правова държава, наказателно правосъдие и защита на личните данни, правова държава и публична сигурност, както и стандарти на правовата държава в областта на управлението на публичните финанси.

Конференцията е на английски език. Осигурен е симултанен превод на български език.