Начало / Новини / Календар / VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието",

Заседателна зала 1, Ректорат

За поредна година ДИУУ организира своя Есенен научно-образователен форум на 9 и 10 ноември. Откриването му е от 13 часа в петък в Заседателна зала № 1 на Ректората, където зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова ще приветства участниците, сред които са университетски преподаватели, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на НПО. Целта на форума е да се представят добри практики във формалното, неформалното и информалното образование в контекста на взаимодействието между средно и висше образование и оказващи влияние за повишаване на качеството на образованието.

В рамките на събитието ще се състоят и:

Тържествена церемония по връчване на свидетелствата на учители и педагогически специалисти, придобили първа професионалноквалификационна степен – сесия 2018
Департаментът за информация и усъвършенстване на учители по академична традиция на тържествена церемония ще връчи свидетелствата на учителите и педагогическите специалисти, защитили най-високата, първа професионалноквалификационна степен. В сесия 2018 авторска иновационно-педагогическа разработка успешно защитиха над 100 педагогически специалисти от цялата страна. Тазгодишното 22-ро издание на церемонията започва на 10 ноември 2018 г. в 12,30 часа, Заседателна зала № 1 на Ректората.

Награждаване на участниците в ХІV издание на Конкурса за образователно-програмни продукти – от 10,45 часа на 10 ноември в Заседателна зала № 2 на Ректората

Артателие, което ще бъде разположено на 10 ноември от 9.00 ч. в Клуб-ресторант "Яйцето" в Ректората.

Събитието се организира от Департамента за информация и усъвършенстване на учители и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.