Начало / Новини / Календар / Устен изпит по теология за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.

Критерии за оценяване:

- степента на познаване на проблематиката;

- умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос;

- участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

За повече информация: тук .