Начало / Новини / Календар / Университет за всички: (Не)потребното потребление

Конферентна зала, Ректорат

На 18 декември 2019 г. от 18.30 часа в Конферентната зала ще се състои лекцията „(Не)потребното потребление“. Лектор ще бъде гл.ас. д-р Мила Минева.

Диагнозата на съвременното общество като консумативно е предмет на академичен консенсус днес, въпреки че споровете за началото му продължават. Любопитното е, че едновременно с вкореняването на потребителските практики се конструират критическите дискурси по отношение на консумацията. Лекцията ще се опита да разкаже исторически различните залози на критиките на потреблението, да покаже от една страна „морализаторските“ дискурси, а от друга – еманципативните критики, през които се договарят очертанията на консумативното общество.

https://www.facebook.com/events/1215682981961115/

***

Университет за всички е съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за изследването на обществата и знанието, БАН и Нов български университет.

Организаторите си поставят за цел да дискутират актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привлекат вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас.