Начало / Новини / Календар / Уебинар: преподаватели от Софийския университет, университети в Централна Азия и Иран споделят иновативни практики в условия на пандемия

Онлайн

Приключва поредицата от работните уебинари, организирани от Факултета по класически и нови филологии с участието на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“ и Центъра по източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Онлайн срещите са в рамките на проекта „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран“. Участници са лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на различни университети от посочените страни.

Целта на настоящия проект е да създаде възможност за критическо преосмисляне, анализ и обмен на опита в дигитализацията на висшето образование в България, в страните от Централна Азия и Иран в условията на пандемия през последната година и половина. Съвместната организация и участие в уебинарите, както и научният диалог, ще предложат нови перспективи за развитие на сътрудничеството в Глобалното партньорство за образование (GPE), което играе активна роля в подкрепа на образователните системи в Централна Азия и Иран. Форумите ще инициират изграждане на партньорска мрежа за създаване на съвместни програми и изследователски проекти чрез обмен на опит и привличане на специалисти в областта на изготвянето на проекти за кандидатстване по международни образователни програми.

Уебинарите се провеждат на английски език, като само в някои случаи гост – лекторите използват руски език, но с презентация на английски език. На последната среща на 12 ноември 2021 г. ще вземат участие преподаватели и изследователи от партньорския университет от Таджикистан – Таджикски национален университет.

Преподаватели, докторанти, студенти от Софийския университет от други университети в България, в Централна Азия и Иран и всички специалисти, на които е интересна тематиката на уебинара, са поканени да се включат активно в дискусиите.

Уебинарът ще се проведе онлайн в платформата Zoom на 12 ноември 2021 г. от 14 часа.

Линк:

https://us02web.zoom.us/j/85947592770?pwd=dmlqZHNTc2g0QnhrMHpuMU5QbjNnUT09

Meeting ID:

Passcode: 391924

Програма