Начало / Новини / Календар / Уебинар по нумизматика 2020 по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ"

Онлайн на: https://tinyurl.com/y85f6jqh

На 12 юни 2020 г. от 18.00 часа с шеста лекция продължава уебинарът по нумизматика, организиран и провеждан от изследователи от Исторически факултет на Софийския университет в изпълнение на научната програма по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Янис Стояс ще изнесе лекция на тема „ Дентелети - Мелсас - Бизия" (in English). Уебинарът се провежда в рамките на изследователска разработка на тема „Култ и религия в Древна Тракия" с ръководител проф. дин Диляна Ботева и екип млади изследователи от Исторически факултет.

За участие се регистрирайте на адрес: https://tinyurl.com/y85f6jqh

Password: nqNPcm453p9 (67672645 from phones and video systems)

Онлайн платформа, в която се провежда уебинара

Cisco Webex

Повече за уебинара >>>

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>

Stoyas 12.06 Final