Начало / Новини / Календар / Учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират конференция за културно-историческото наследство на Странджа

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“

На 28-29 септември 2019 г. (събота и неделя) в гр. Бургас, в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“, ще се проведе Международната научна конференция „Културното наследство на Странджа – богатство, рискове, предизвикателства“, в работата на която ще се включат повече от 20 учени от България, Гърция и Норвегия. През първия ден на конференцията ще бъдат представени научни доклади за историческата съдба на Странджа през Античността и Средновековието, археологическите проучвания в региона, иконните и ръкописно-документалните богатства на Странджанския край, нестинарската традиция в Странджа и в Гърция.

На втория ден от работата на конференцията ще се проведе кръгла маса на тема „Културното наследство на Странджа – диагностика, проблеми, политики“, в рамките на която натрупаните в региона сериозни проблеми и трудности в областта на опазването на материалното и нематериалното културно наследство на региона ще бъдат дискутирани от учените съвместно с представители на Министерството на културата, НИНКН, Областната управа – Бургас, местни общини и кметства, музеи, Сливенска митрополия и др.

Конференцията се организира и осъществява в рамките на проект за фундаментални научни изследвания „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, който е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката (договор № ДН-10/16 от 21. 12. 2016 г.), а базова организация за осъществяването му е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Съорганизатори на конференцията са Регионалният исторически музей – гр. Бургас и Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“.

Програма