Начало / Новини / Календар / Тържествено откриване на учебната година във Факултета по математика и информатика

Пред сградата на Факултета, бул. "Джеймс Баучър" 5

На откриването на учебната година във факултета приветствия към студентите и академичната общност ще поднесат:

 1. Г-жа Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката
 2. Проф. дфн Анастас Герджиков - Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 3. Доц. д-р Първан Първанов - Декан на Факултета по математика и информатика
 4. Г-н Павлин Петков – Изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“
 5. Г-жа Диана Стефанова – Управляващ директор на Ви Ем Уеър България
 6. Г-н Делян Лилов – Изпълнителен директор на фирма Мусала Софт
 7. Г-н Георги Брашнаров – Изпълнителен директор на фирма Немечек България
 8. Г-н Радослав Николов – Изпълнителен Директор на фирма Сап Лабс България
 9. Академик Веселин Дренски - ИМИ БАН
 10. Чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов - ИИКТ БАН

Студентските книжки на студентите от първи курс от ОКС „Бакалавър“ ще се раздават след приключване на тържественото откриване на новата академична година по специалности, както следва:

 • Зала 101 – специалност "Информатика" – Фирма Мусала Софт
 • Зала 326 – специалност "Информационни системи" – Фирма Немечек България
 • Зала 325 – специалност "Компютърни науки" – Фирма Сап Лабс България
 • Зала 107 – специалност "Математика и информатика" – академик Веселин Дренски ИМИ БАН
 • Зала 500 – специалност "Приложна математика" и "Статистика" - ЗАД „Алианц България“
 • Зала 229 – специалност "Софтуерно инженерство" - Ви Ем Уеър България
 • Зала 320 – специалност "Математика" – чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов ИИКТ БАН

Официалното откриване на академичната година за студентите от ОКС Магистър, ще се проведе на 1 октомври 2018 г. от 19:00 часа в зала 325 на ФМИ. Студентските книжки ще бъдат раздадени от г-н Александър Попов от фирма Uber.