Начало / Новини / Календар / Стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет (бул. "Драган Цанков" №8)

На 24 октомври 2018 г. (сряда) от 9:00 часа Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (бул. "Драган Цанков" №8) ще се проведе стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ BG05M2OP001-1.002-0012-C01.

По време на семинара ще бъдат представени целите, методите за постигане и очакваните резултати по проекта, както и научната инфраструктура на Центъра. В рамките на събитието ще се проведе Кръгла маса – дискусия, посветена на връзките и дейностите, насочени към предприемачеството.

На събитието ще присъстват представители на академичната общност и бизнеса.

Програма