Начало / Новини / Календар / Семинар на тема: Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки

СУЕО „А.С. Пушкин“, гр. Варна ул. „Проф. Н. Державин“ 12

Във връзка с реализирането на проект „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“ по програма SUMMIT на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на 14 - 15 юни 2024 г. в СУЕО „А.С. Пушкин“, адрес: гр. Варна ул. „Проф. Н. Державин“ 12 гр. Варна ще се състои семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование, организиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със СУЕО „А.С. Пушкин“, гр. Варна

Проектът е насочен към идентифициране на проблемите, перспективите и възможните решения за подобряване на трансфера на знания между различните етапи на образователната система в България. Една от нашите основни задачи е да се фокусираме върху настоящото състояние и предизвикателствата пред чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование в България и да идентифицираме пропуските и нуждите на учениците и учителите, с особен акцент върху филологическото образование. Смятаме, че това би довело до подобряване на качеството на връзката между различните степени на образованието, които трябва да работят все по-синхронно, хармонично и съвместно. Преподаването на чужди езици е важен аспект от образованието, който подготвя учениците за предизвикателствата и възможностите на глобализирания свят.

 

Молим желаещите да участват в семинара и дискусиите да заявят участието си на адрес: su.transfer.of.knowledge@gmail.com. Възможно е участие по избор в отделните тематични панели или в цялостната програма на събитието.

Проектът SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), е финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“.

Програма на семинара