Начало / Новини / Календар / Семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”

Хотел "Даунтаун", София

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет “Св. Климент Охридски” организира на 13 и 14 юни 2019 г. семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”

Преподаватели от Софийския университет ще обсъдят с началниците на регионалните управления на образованието и експерти от Министерството на образованието, директори на училища приоритети и нови възможности в подготовката и квалификацията на учителите.

Работната среща се организира във връзка с изпълнението на проекта на Министерството на образованието и науката „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков ще открие семинара на 13 юни 2019 г. от 13.30 ч. в столичния хотел „Даунтаун”.

В двата дни на провеждането на събитието ще бъдат представени квалификационни програми за педагогически специалисти и ще бъдат дискутирани идеи, свързани с потребностите на регионалните управления на образованието и приоритетите на Софийския университет за подготовка и продължаваща квалификация на учителите.