Начало / Новини / Календар / Регионален семинар на тема: „По-добро управление на талантите в научните изследвания за по-добри България и Румъния“

Представителство на ЕК в България, ул. "Г.С. Раковски" №124

На 17 октомври 2017 г. от 9.30 часа в Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе регионален семинар на тема „По-добро управление на талантите в научните изследвания за по-добри България и Румъния“. Форумът е съвместна инициатива на Европейската комисия, мрежата EURAXESS, Министерството на образованието и науката на България, Министерство на науката и иновациите на Румъния, както и на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Основната цел на семинара е да бъдат запознати научните организации с прилагането на принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи (Харта и Кодекс), чрез процеса „стъпка по стъпка”, наречен „Стратегия за човешки ресурси за изследователи” (HRS4R ). За успешното изпълнение на тези стъпки Европейската Комисия присъжда логото „HR Excellence in Research”, като това допринася за повишаване репутацията на наградените институции и им дава видимост в международен мащаб.

Участие в семинара ще вземат представители на български и румънски научни организации: ръководители (ректори на университети и директори на институти); заместник-ректори или заместник-директори; декани или заместник-декани; ръководители на екип, сформиран за целите на прилагане на принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи, бенефициенти и потенциални кандидати за договори / проекти по H2020, които трябва да се съобразят с член 32 на програма Хоризонт 2020, предвиждащ задължение за предприемане на мерки за прилагане на Хартата и Кодекса в полза на всички изследователи и техните институции.

Програмата включва презентации, посветени на принципите на Хартата и Кодекса и връзката с член 32 и представянето на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.

Поканените експерти от институциите, вече преминали през цялата процедура, ще посочат ползите от приложението на принципите на Хартата и Кодекса и въздействието, което те оказват върху развитието на научноизследователските институции. Ще присъстват експерти от институциите, които вече са преминали през цялата процедура.

Официалните лица от България и Румъния, както и експертите, ще бъдат на разположение за въпроси в 11.00ч., в офиса на Информационния център към Представителството на ЕК.

Пълна информация по темата можете да намерите тук.