Начало / Новини / Календар / Публична лекция на тема: "Контрол и оценка на качеството на въздуха и човешкото здраве"

Заседателна зала 2, Ректорат

Лекцията е на професор Yoshika Sekine, Department of Environmental Chemistry, Тokai University, JAPAN.

Професорът е изтъкнат и уважаван учен в областта на оценка на околната среда и човешкото здраве, президент на японската организация по околна среда. Той е експерт по оценка на качеството на атмосферния въздух, по контрол на замърсяванията на околната среда и оценка на човешкото здраве във връзка с това.

Японският учен гостува по покана на проф. Ирена Костова от Геолого-географския факултет, Катедра "Геология палеонтология и изкопаеми горива".

Лекцията ще бъде в две части:

Част 1

Замърсяванията, които постъпват в атмосферата, в резултат от интензивното промишлено изгаряне на въглища в милиони ТЕЦ-ове в Китай се пренася от въздушните маси на хиляди километри, в това число Япония и други страна от региона. В тази част от презентацията проф. Sekine ще представи контролът на замърсяването на въздуха причинено от изгарянето на въглища в огромен мащаб в Източна Азия. Макар и не в такъв мащаб, проблемът е актуален и интересен и за редица други региони в света, включително и за нашата страна.

Част 2

В тази част от лекцията си, проф. Sekine ще ни запознае с един нов и непознат за нас начин за оценка на здравословното състояние на човек чрез специален анализ (gas analysis) на човешката кожа. Това е изключително ново и модерно направление в световната наука за оценка на човешкото здраве, в което японските учени имат значителен опит и успех.