Начало / Новини / Календар / Публична лекция на проф. Франк Оберклайд, посветена на значението на ранното детско развитие

Аула, Ректорат

Представителството на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието на Ви поканят на публична лекция, посветена на значението на ранното детско развитие „Ранното детство – от раждането до постъпването в училище, в контекста на човешкото развитие: научни доказателства, значение и възможности“.Тя ще се проведе на 22 март от 10.00 ч. в Аулата на Софийския университет. От 11.00 ч. е предвидена дискусия. За събитието е осигурен превод.

През последните години в различни научни дисциплини бяха натрупани доказателства за значението на първите години върху развитието на човешкия мозък. Ранното детство е период на особено интензивно развитие на мозъка, което протича в резултат от динамичното взаимодействие между генетичните фактори и условията на средата, в която се отглежда малкото дете. Неблагоприятната среда и високите нива на стрес („токсичен стрес“), породени от насилие, крайна бедност, неглижиране, травматични преживявания, отсъствие на емоционална подкрепа от значим възрастен, могат да нарушат мозъчната архитектура, причинявайки дълготрайни последствия за психичното и физическото здраве, поведението, ученето и цялостното благополучие на детето и възрастния човек. Това доведе до засилен интерес към този период от страна на изследователи, професионалисти и експерти, ангажирани в разработването и изпълнението на публични политики.

Professor-Frank-Oberklaid

Проф. Франк Оберклайд е изследовател и педиатър, директор на Центъра за общностна грижа за детско здраве към Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия.

Лекцията на проф. Обърклайд разглежда най-новите данни за развитието на детето в ранна възраст, влиянието на условията на средата върху формирането на мозъка и биологичните механизми, върху които тези процеси оказват въздействие, в т.ч. здравето, поведението, ученето и цялостното благосъстояние на децата. Извежда се ключовата роля на отзивчивите и предвидими взаимоотношенията родител-дете за оптимално изграждане на здрава „мозъчна архитектура“. Подчертава се възможността за осигуряване на оптимално развитие и намаляване на неравенствата в развитието на децата, чрез прилагана на целенасочени дейности по превенция, фокусирани върху справяне с рисковите фактори.

© UNICEF_UN039271_Popov.SR