Начало / Новини / Календар / Публичен дебат на тема: „Източното разширяване на ЕС – 15 години по-късно (Европейска перспектива на Западни Балкани)“

Конферентна зала, Ректорат

Поводът е публикуваната преди месец монография на доц. Велева „Източното разширяване на ЕС – интереси, компромиси, резултати“, която анализира оформянето на политиката на Източно разширяване между 1989 и 2002 г.

Петнадесет години след приключването на преговорите за Голямото разширяване в края на 2002 г., 2017 г. донесе значителна промяна в политиката на разширяване, след като в началото на настоящия си мандат Европейската комисия заяви, че тази политика няма да е приоритет на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през септември 2017 г. Юнкер ясно отбеляза необходимостта от даване на европейска перспектива на страните от Западни Балкани. Тази перспектива беше избрана за приоритет на българското председателство на Съвета през първата половина на 2018 г., а преди месец Европейската комисия представи и стратегически документ за нея.

Вземайки повод от проучването на доц. Велева, изследователите могат да съпоставят професионалните си коментари и прогнози относно настоящето и бъдещето на Източното разширяване на ЕС, за участието на България в този процес и особено за това какво зависи от нас за интеграционната перспектива на Западните Балкани.

В дебата ще участват: доц. Ю. Захариева, проф. И. Шикова проф. Г. Димитров, доц. К. Симеонов, доц. М. Велева, д-р Л. Тонева, д-р Б. Мавров.