Начало / Новини / Календар / Проф. Марк Гелер ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза" на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 17 декември 2019 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. Марк Гелер ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението по удостояването с почетното звание на най-старото българско висше училище е на Факултета по славянски филологии и на Историческия факултет.

Проф. Марк Гелер е един от признатите водещи специалисти в областта на асирологията и древната хебраистика, чиито приноси в сферите на древното езикознание, древната медицина и древната магия и заклинания имат ролята на еталон в съвременните изследвания.

Проф. Гелер ще изнесе академично слово на тема: „Неканонични размисли: вавилонските книжовници в зората на естествознанието“.

Проф. Гелер е роден през 1949 г. в гр. Корпус Кристи, Тексас, в еврейско семейство на преселници от Европа. През 1970 г. Марк Гелер получава бакалавърска степен по класически езици в Принстън, а две години по-късно завършва магистратура по семитски езици, която прераства в докторат, защитен през 1974 г. в университета Брандейс, Масачузетс.

Цялата професионална кариера на Марк Гелер обаче е свързана с Европа, където той попада веднага след получаването на докторската си степен – първоначално със стипендия, а после и като редовен преподавател в департамента по хебраистика в University College London. През 1983 г. той вече е директор на основания от него Институт за изследвания по хебраистика, а от 1983 до 1994 г. работи и като директор на споменатия по-горе департамент. През 1991 г. Гелер получава званието професор, а от 2000 до 2018 г. е гост професор в Свободния университет в Берлин.

Проф. Гелер печели редица грантове за специализация в най-големите научни и университетски центрове в Европа. Най-трайно обаче неговата професионална и творческа съдба е свързана с Берлин. Бил е Хумболтов стипендиант и гост професор в Института „Макс Планк“. През 2008 г. той става член на екипа на Exelence Cluster TOPOI, създаден по съвместен проект на Свободния университет в Берлин и академия „Макс Планк“ с цел изследването на човешкото познание от дълбока древност до късното Средновековие. Клъстърът събира изследователи хуманитаристи с различен профил и експертиза, сред които има гостуващи професори, специализанти и докторанти и от България.

Именно като водещ изследовател в екипа на TOPOI през последните шест години проф. Гелер разработва и ръководи последния си голям проект „BabMed – Fragments of cuneiform medicine in the Babylonian Talmud: Knowledge Transfer in Late Antiquity“, финансиран от Европейския съвет за научни изследвания. Проектът е посветен на изучаването на древната медицина, нейното теоретизиране в светлината на древните текстове с акцент върху данните от Месопотамия. Извършеното по проекта от екипа на проф. Гелер постигна високи резултати и създаденият от него център в Берлин, с участието на учените от различни страни, утвърди центъра като водещ в изследванията, посветени на вавилонски и асирийски медицински текстове, отразени в множество научни публикации. Един от участниците в този проект е д-р Страхил Панайотов, който направи първия превод на епоса за Гилгамеш на български език.

Проф. Гелер е един от най-големите специалисти по клинопис и по културата на Асирия и Вавилон, за което свидетелстват многобройните му публикации с разчетени клинописни таблички и надписи. Научните му интереси и постижения определено са свързани с развитието на познанието в Древния свят, връзката между магията и науката, трансфера на познанието от Близкия Изток към Древна Гърция и Рим, а оттам и в славянския свят. Той е автор на девет монографии и на 131 научни статии или глави от книги. Броят на написаните от него рецензии също е впечатляващ – 56, което също показва високата му научна активност.

Много са приносите на проф. Гелер в областта на проучванията върху заклинателната литература в Двуречието, между които особено място заема новото, коригирано, допълнено и публикувано на съвременно научно равнище издание на заклинателната серия „Зли демони“. В своята практика проф. Гелер има утвърденото име на професионалист, боравещ еднакво добре с разнообразни древни текстове, съставени на акадски, шумерски, древноеврейски, латински и старогръцки, за което свидетелстват многобройните му публикации в най-престижни научни издания и издадените книги.

В хода на своя професионален опит проф. Гелер работи с редица утвърдени и млади български учени в областите на сравнителното езикознание, семитското езикознание, асирологията, древната хебраистика, арабистиката и медицината, като проф. Павел Павлович, проф. Анна-Мария Тотоманова, проф. Владимир Градев, д-р Страхил Панайотов, д-р Кабалан Мукарзел, д-р К. Младенов и редица други, чиято дейност подпомага, подтикнат от искрено уважение към България и нейния народ.

Благодарение на усилията на проф. Гелер и на неговата съпруга Флорентина Бадаланова-Гелер славистичната и българистичната проблематика също бяха включени в обхвата на проблематиката на изследователския клъстър и се откриха неочаквани връзки между нашето Средновековие и Древния изток. В края на миналата година по покана на Историческия факултет и Катедрата по стара история, тракология и средновековна история проф. Марк Гелер изнесе публична лекция за краха на политеизма, която беше посрещната с огромен интерес от страна на преподавателите и студентите на Софийския университет.

plakat DHC Geler