Начало / Новини / Календар / Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 3 октомври 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Ректората, проф. дхн Стойко Факиров ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Факултета по химия и фармация и е за съществения принос на проф. дхн Стойко Факиров за развитието на науката и технологията на полимерите в България.

Проф. дхн Стойко Факиров ще произнесе академично слово на тема: "Полимерната наука и Стойко Факиров (Къде, какво и с кого е изследвал)".

Проф. Факиров е изтъкнат български учен в областта на полимерната наука, който от 17 години работи и се реализира успешно в Университета в Оукланд, Нова Зеландия. Според Web of Science проф. Факиров има h-фактор 33, над 300 статии, цитирани повече от 3600 пъти, автор е на 11 американски и 36 български патента.

Бил е стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“ през 1971-1972 г. и 1989 г., а през 2000 г. получава Humboldt Research Award – най-високото отличие за наука в Германия. Носител е на редица национални и международни награди, като гост-преподавател е изнесъл 126 лекции в цял свят.

Научната и преподавателска дейност на проф. Факиров преминава във Факултета по химия и фармация на Софийския университет като преподавател по физика на полимерите. Той е съавтор на учебника, по който и сега тази дисциплина се преподава във факултета.

Проф. Факиров е бил ръководител на редица магистърски дипломни работи и докторантски дисертации. Бил е гостуващ лектор и изследовател в университети в Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия и Нова Зеландия. Член на Академията на науките в Ню Йорк, Европейското физично общество, Съюза на учените в България, Българското полимерно общество.

През 2016 г. проф. дхн Стойко Факиров бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Последната награда, която проф. Факиров е получил, е Медал за забележителни изследвания върху съвременни материали и технологии за 2017 г. от Международната асоциация за съвременни материали. (IAAM). Асоциацията има повече от 50000 членове от над 140 държави, а медалът бе връчен по време на специална церемония на 22 август 2017 г. по време на Европейския конгрес по съвременни материали в Стокхолм, Швеция.

Отличието IAAM Medal – 2017 е признание за постиженията на проф. Факиров в разработването на нови полимер-полимерни наноматериали, еднокомпонентни нано-фибрилни полимерни нанокомпозити, както и за създадената от него нова технология, позволяваща превръщането на всеки полимер от маса (bulk) в наноматериал с контролирана морфология.

В хода на всички свои международни успехи и признания проф. Факиров не престава да изтъква принадлежността си към българската наука и особено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е дарил копия от всички свои книги на библиотеката на Факултета по химия и фармация и продължава да поддържа добрите си отношения и активни контакти със своите колеги от факултета. Много от неговите възпитаници са успешно реализирани учени в България и чужбина.

plakat Fakirov