Начало / Новини / Календар / Проф. Чин Че Кьо ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 26 октомври 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Ректората, проф. Чин Че Кьо от Университета „Сонгюнгуан“ ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е за изключителния принос на проф. Чин Че Кьо за развитието на научните изследвания в областта на кореистиката в България, за активната научноизследователска и преподавателска дейност в Катедрата по кореистика на Софийския университет и огромната помощ, оказана на Центъра по кореистика в проектната дейност.

Проф. Чин Че Кьо ще произнесе академично слово на тема: East Asian studies in Korea.

Проф. д-р Чин Че Кьо е директор на Академията по източноазиатски изследвания в Университета „Сонгюнгуан“ в Република Корея, с който Софийският университет „Св. Климент Охридски“ успешно развива партньорски отношения в последните десет години благодарение и на личната подкрепа на проф. Кьо.

Завършил е Университета „Сонгюнгуан“ в Сеул, където и до днес преподава класическа корейска и китайска литература. Понастоящем е президент на Корейското дружество за корейска литература на класически китайски език, президент на Дружеството за образование в областта на корейското образование на класически китайски език, президент на Дружеството за преводи на класическата корейска литература, член на Комитета по планиране в Института за превод на класическата корейска литература, а в миналото е бил директор на Института „Дедонг“ по кореистика, директор на бакалавърското обучение в Университета „Сонгюнгуан“, декан в Университета „Сонгюнгуан“, президент на Корейския съвет по обучение на магистърско ниво, съветник на министъра на културата, спорта и туризма, член на Управителния съвет по напредналите кореистични изследвания и т.н.

В миналото, а и сега проф. д-р Чин Че Кьо ръководи много важни международни проекти в областта на кореистиката.

Той е световнопризнат учен, автор на 16 монографии, публикувани на корейски и английски език, на повече от 100 реферирани студии и статии, отпечатани в престижни академични списания, съавтор на 6 научни книги, публикувани съвместно с други автори. Превел е 6 класически писмени паметника от класически китайски на съвременен корейски език.

Той е един от най-известните в Република Корея и в света учени в областта на класическата източноазиатска и корейска книжнина.

Благодарение на неговите усилия близо десетилетие Софийският университет и Университетът „Сонгюнгуан“ развиват изключително ползотворно сътрудничество, което се изразява в организиране на ежегодни съвместни конференции, ежегодно изнасяне на лекции пред български студенти-кореисти, създаване на колективни монографии в областта на кореистиката и т.н.

Всяка година проф. д-р Чин Че Кьо гарантира обучение на най-добрите български бакалаври-кореисти в магистърски програми в Университета „Сонгюнгуан“.

Той е оказал неоценима помощ при подготовката на последните два изключително важни проекта, които Центърът по кореистика и Катедрата по кореистика са спечелили в Република Корея. Участието в тези престижни проекти е свидетелство за важното място, което българската кореистика заема в световната наука, фокусираща своето внимание върху кореистичните проблеми.

Plakat