Начало / Новини / Календар / Презентация от д-р Николай Янков на тема „Нов поглед върху произхода на доктрината за прераждане (карма)“.

Конферентна зала, Ректорат

Лекторът д-р Николай Янков – възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет и понастоящем хоноруван преподавател в ЦИЕК по хинди и религии на Индия, очертава пътя на придобилото гражданственост в световен мащаб понятие карма от термин, означаващ ритуално действие без оценъчен характер до морално-етичен закон на причинно-следствените връзки между човешките действия и битието. И утвърждава, че за да разберем как се заражда толкова емблематичната за хиндуизма, както и за цяла Индия, идея за прераждането, в каква посока се развива тя и как се видоизменя през столетията, трябва да вникнем в духовния климат на страната от периода на Ведическа Индия и да проследим процесите и социалните фактори, катализирали нейната поява и утвърждаване в ортодоксалната книжнина.

Събитието се организира от : Катедра „Класически Изток“ към Факултета по класически и нови филологии и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".