Начало / Новини / Календар / Премиера на книгата "Всичко да става за поука" на проф. Тодор Шопов и доц. Екатерина Софрониева

Ресторант "Алма матер", Ректорат

Книгата на проф. дпн Тодор Шопов и доц. д-р Екатерина Софрониева „Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език.” е третата книга в поредицата на авторите, публикувана от Университетското издателство „Св. Климент Охридски”. Тя може да се разглежда като продължение на първата им съвместна монография от 2014 г. „Изследвания в обучението по съвременни езици”, в която те правят преглед на съществуващите изследователски методи в областта на езиците и научните си изследвания от този период. През 2016 г. излезе от печат и втората им книга озаглавена „Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици”, в която е пpeдcтaвена ocнoвнo тeмaтa зa езиковите тecтове в oбpaзoвaтeлнaтa cиcтeмa.
В най-новата си книга авторите разглеждат някои от факторите, които влияят за успешното усвояване на втори език, сред които стратегиите, които прилагат учещите при изучаването на език и личностните им качества като самооценка, локус на контрол, тревожност и емпатия. Те описват своя съвместен научноизследователски проект по тези теми от последните пет години (2012-2017). Въпросът за учебния успех и прилагането на адекватни стратегии на преподаване, които да могат да бъдат в синхрон и съответствие със стратегиите на учене е от значение не само за учителите и експертите в обастта на езиковото обучение, но и за широката публика с опитност в езиковото учене и преподаване.

Vsichko_da_stava_za_pouka_ok