Начало / Новини / Календар / Премиера на книгата „Гравитационни лещи“ от гл. ас. д-р Галин Гюлчев, проф. дфзн Стойчо Язаджиев

Физически факултет - катедра „Теоретична физика“, сграда В, етаж 3, аудитория В44

Монографията по теория на гравитационните лещи на гл.ас. д-р Галин Гюлчев и проф. дфзн Стойчо Язаджиев е първата по рода си професионална книга на български език, посветена на едни от най-изучаваните проблеми в съвременната астрофизика, каквито са ефектите по закривяване на светлината в изкривено пространство-време. В изданието са разгледани подробно две от главните професионални направления, в които се развива теорията на гравитационните лещи, основаващи се на разпространението на светлината в слаби гравитационни полета и малки скорости на движение на материята, както и в случаите на силни гравитационни полета, когато светлинните лъчи се разпространяват в околност на свръхмасивни компактни обекти каквито са неутронните звезди и черните дупки. Разгледани са и астрономическите наблюдения свързани с ефекта на гравитационната леща, които осигуряват безценна информация за геометрията на Вселената, за природата на тъмната материя, показват наличието на планети, гравитиращи около отдалечени звезди и дори могат да дадат информация за вида на пространство-времето около масивните компактни обекти в центъра на галактиките.

Gravitacionni leshti