Начало / Новини / Календар / Премиера на книгата „Финансиране на културните индустрии" на проф. дсн Петранка Филева

Зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация

Книгата е посветена на финансирането на културните индустрии, като представя спецификите на производство, търсене и предлагане на културните продукти. Анализират се разнообразните инструменти, подходящи за финансиране от публични или частни източници. Коментира се разнообразието от дейности и източници за финансиране в богатия портфейл на това, което представляват подсекторите в културните и творческите индустрии. Основната тема на изследването е, че в условията на глобализация и на бързи технологични промени секторите в културните и творческите индустрии са изправени пред големи възможности, но и пред сериозни предизвикателства

Събитието се организира от Катедра „История и теория на журналистиката“, Факултет по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".