Начало / Новини / Календар / Представяне резултатите от изследване за развитието на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет през периода 1944-1989 г.

240 аудитория, Ректорат

На 19 ноември 2018 г. от 17.00 часа в 240 аудитория в ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултетът по педагогика и екипът на научен проект № 80-10-34 ще представят резултатите от изследване за развитието на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет през периода 1944-1989 г.

През 2018 г. Софийският университет отбелязва 130 години от своето създаване, а заедно с това и 130 години университетска педагогика в България. Съществен принос за утвърждаването на педагогиката в Софийския университет имат възпитаници на Лайпцигския университет, който през втората половина на XIX и първата на XX век е един от основните центрове на научната педагогика в Европа. В Алма матер липсиенсис учат Петър Нойков (1868-1921), първият професор по педагогика на Софийския университет, Велико Йорданов (1872-1944), един от големите историографи на българското образование, Никола Алексиев (1877-1912), ученик на проф. В. Вунд, който заедно с проф. Нойков основава Педагогическа лаборатория (1907/1908). Тази тенденция се запазва и в следващия исторически етап - от 1944/1945 г. до 1989 г., когато изконните духовни и културни взаимоотношения и взаимопрониквания между двата града и в частност между двата университета, продължават още по-интензивно и в областта на педагогиката.