Начало / Новини / Календар / Представяне на резултати от проекта с № 80-10-112, 15.04.2019 г. на тема: „Аудио-визуални ресурси”

Конферентна зала, Ректорат

На 10 ноември 2019 г. от 12:30 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще бъдат представени резултати от проекта с № 80-10-112, 15.04.2019 г. на тема: „Аудио-визуални ресурси”. Изследването включва няколко анкетни проучвания, като фокусът е насочен към медийното отразяване на култура в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии, както и видео клип, свързан с изследваната тематика.

Екипът, който разработва проекта, е в състав: доц. Поля Иванова, преподавател по телевизионна журналистика и Ирина Тодорова, докторант по телевизионна журналистика в Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.