Начало / Новини / Календар / Представяне на резултати от изследване за външнополитическите тези в предизборната кампания за парламентарни избори 2017 г.

Зала 61, Факултет по журналистика и масова комуникация

На 29 ноември 2017 г. от 16.00 часа в зала 61 на Факултета по журналистика и масова комуникация ще бъдат представени резултатите от изследване за външнополитическите тези в предизборната кампания за парламентарни избори 2017 г. (24.02–24.03.2017).

Какъв е медийният образ на българския външнополитически дневен ред? Отговорът на този въпрос се търси с анализа на политическите твърдения в предизборната кампания за парламентарните избори на 26.03.2017 г., както и с по-широкия поглед към представянето на външната политика на България в публичното пространство.

Нарастващата интензивност на глобалните политически процеси и техният натиск върху вътрешнополитическите решения придава остра актуалност на темата. Въпросите за това кои са предизвикателствата пред България във външнополитически план и какви са възможните им отговори са от съществено значение за избора, пред който гласоподавателите са изправени. В условията на силно медиатизирана политическа среда, именно чрез медиите публичните изказвания и твърдения на политическите партии и представители достигат до гражданите. Дали обаче те позволяват да бъде направен информиран избор?

Кои са основните външнополитически тези, разпростравани в кампанията;

Дали и в каква степен външнополитическите тези, изразявани от политическите актьори, отговарят на критериите: достоверност, аргументираност, разбираемост и атрактивно представяне;

Доколко твърденията отразяват реални намерения и доколко се правят за привличане на вниманието на аудиторията;

Представляват ли външнополитическите твърдения, направени в рамките на кампанията, база, на която гласоподавателите да направят информиран избор?

Има ли модели и какви, по които се изграждат подвеждащи, спекулативни и манипулативни тези;

Каква е ролята на медиите и журналистите като терен и актьори в публичните дебати по външнополитически теми.

Обхватът на изследването включва предизборните изяви (интервюта и дебати) по трите телевизии с най-висок рейтинг – БТВ, Нова и БНТ, които общо формират 50% аудиторен дял.

Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.