Начало / Новини / Календар / Представяне на модел за указател за цитируемост на публикации от български автори и първи вариант на софтуерен прототип

Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1)

На 26 септември 2019 г. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1 (гр. София) пред автори на научни публикации ще бъде представен модел за указател за цитируемост на публикации от български автори и първи вариант на софтуерен прототип.

В 9.30 часа ще започне регистрация на участниците. Представянето на разработения модел за Български цитатен индекс е с начало 10.00 часа, а дискусията по оценка на модела – 11.00 часа.

Проектът „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“ е във връзка с договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 (Фонд „Научни изследвания“, МОН). Целта на екипа е да създаде модел и софтуерен прототип на система за идентифициране и обработка на българските научни публикации в областта на обществените науки. Стремежът е да се достигне до възможност за валидиране на данни, свързани с цитирани и цитиращи автори, допълнителна обработка на данните с цел извличане на справки и статистики за цитируемост. Екипът разглежда изграждането на системата като съществена предпоставка за извършване на качествени библиографски и наукометрични справки, включително за оценка на научен принос/научно качество. Реализирането на проекта ще позволи да се изгради Национален цитатен указател, който ще обхване всички научни области с възможност да се отчитат наукометричните показатели на българските учени и институции.

За повече информация: http://citation.uni-sofia.bg/

За връзка с екипа на проекта: citatebg@gmail.com

cit-photo