Начало / Новини / Календар / Представяне на „Медии и комуникации. Научна библиография 1990-2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България“

Аула Магна, Факултет по журналистика и масова комуникация

На 19 декември 2022 г. от 18.00 ч. в Аула Магна във Факултета по журналистика и масова комуникация ще бъде представено изданието „Медии и комуникации. Научна библиография 1990-2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България“. То се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката по договор № КП-06-НПЗ/56 от 22.11.2021 г. от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“

Събитието е част от отбелязването на 70-годишнината от началото на обучението по специалност „Журналистика“ в България.