Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата "Moрфологична система на съвременния китайски език"

Конферентна зала, Ректорат

На 23 октомври 2017 г. от 18.30 ч. в Конферентната зала в Ректората ще бъде представена книгата Moрфологична система на съвременния китайски език. Части на речта и функционално-семантични категории на д-р Антония Цанкова.

Книгата представлява първата академична монография върху граматиката на китайския език, издадена в България. В нея е представена цялостно морфологичната система на съвременния китайски език, разглеждат се актуалните теоретични въпроси за относимостта на основните понятийни категории от класическото езикознание като морфема, дума, части на речта, граматични категории и др. спрямо специфичните реалии на китайския език. В монографията се описват семантичните и граматични характеристики на класовете от думи в китайския език, техните функционално-семантични подкласове и специфични категории. Книгата е подходяща както за изследователи в областта на китайската лингвистика, общото и сравнително езикознание, така и като пособие за преподаване и изучаване на граматиката на съвременния китайски език.

За автора:

Д-р Антония Цанкова завършва специалност „Китайска филология“ в Санкт-Петербургския държавен университет, където изучава лингвистика при световнопризнатия езиковед - китаист С. Е. Яхонтов. Защитава докторска дисертация на тема „Факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайские език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Преподавател в Софийския университет по дисциплините Граматика на китайския език, Старокитайски език, Практически китайски език - устен превод и др. Научни интереси и изследвания в областта на граматиката на съвременния и класическия китайски език, функционалната лингвистика, семантиката и прагматиката.

 

 

Pokana_Predstavyane_A.Tsankova