Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „Международна компетентност по граждански и търговски дела“

Аула, Ректорат

На 16 октомври 2018г. от 18,30 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои официално представяне на монографичния труд „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ с автор доц. д-р Васил Пандов. В събитието ще вземат участие деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - проф. д-р Сашо Пенов, директорът на Института за държавата и правото при БАН – проф. д-р Ирена Илиева и ръководителят на катедра „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – доц. д-р Боряна Мусева.

Доц. д-р Васил Пандов е специалист по международно частно право и преподава в Юридическия факултет на Софийския факултет „Св. Климент Охридски“ от 2009 г., като изнася лекции по международно частно право и по други международноправни дисциплини. Васил Пандов е адвокат в Софийска адвокатска колегия и арбитър по вътрешни и международни дела.

kniga

Представената книга на издателство „Сиела“ изследва същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по спорове с международен елемент по граждански и търговски дела. Уредбата на международната компетентност е част от процесуалния дял на международното частно право, с определящо значение за развитието и на производството, и на материалните правоотношения, пряко зависими от националността на съда. В областта на материалната уредба в МЧП е налице тенденция към унификация и хармонизация, но при гражданския процес остават значителни различията, което определя и голямата важност на националността на сезирания орган. Анализирани са понятието за международна компетентност по граждански и търговски дела на българските съдилища; видовете ѝ; причините и подхода към създаване на правната ѝ уредба; нейното упражняване; теории за нея. Книгата има теоретично и практическо значение, като е полезна за студенти, изследователи и практикуващи юристи.