Начало / Новини / Календар / Представяне на книга на българския модернизъм Bulgarian Modernism Сборник статии

"Яйцето", Ректорат

Съставителство: проф. Стефана Русенова; Превод: доц. Юлия Стефанова и проф. Стефана Русенова. Книгата е част от изследователски проект „Българският модернизъм в контекста на Европейските модернизми“, осъществен с подкрепата на Университетски комплекс по хуманитаристика. Издателство „Полис“, София 2017 г. Събитието се организира от Университетския комплекс „Хуманитаристика“ съвместно с Факултета по класически и нови филологии и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.