Начало / Новини / Календар / Представяне на антологииге "Български поетически авангард" и "Украински поетически авангард"

Конферентна зала, Ректорат

На 10 октомври 2018 година от 18 часа в Конферентната зала на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ ще бъдат представени две антологии – Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя. ИЦ „Боян Пенев“, С., 2018 и „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология. ИЦ „Боян Пенев“, С., 2018.

Изданията са двуезични и представят познатото/непознато лице на българския и на украинския поетичен авангард за специализирана и по-широка академична и културна аудитория в двете страни. В издаването на книгите участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна.

Михаил Неделчев, Елка Трайкова и Мариета Иванова-Гиргинова са съставители, автори на предговора и на бележките към книгата „Български поетически авангард. Антология“. Тяхно дело са енциклопедичните статии на включените в книгата естетически направления, библиографските справки за авторите и бележките за художествените текстове и манифести. Преводачи на българската антология са украинските българисти Остап Сливински, Олга Сорока и Надия Мискив от Лвовския национален университет „Иван Франко“. Литературен редактор на превода е Анна Процук.

Съставители и автори на бележките на книгата „Украински поетически авангард. Антология“ са Остап Сливински, Олег Коцарев и Юлия Стахивска. Последните двама са и автори на предговора към книгата. Поетически редактор на превода е поетесата Мирела Иванова. Преводачи на украинската антология са Албена Стаменова, Райна Камберова, Владимир Колев от Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Художник на двете антологии е известната авторка на илюстрации Капка Кънева.