Начало / Новини / Календар / Представяне и разговор върху книгата на Силвия Борисова „Граници на естетическото съзнание“

Конферентна зала, Ректорат

Събитието се организира от Секция „Култура, естетика, ценности“ (Институт за изследване на обществата и знанието към БАН), Катедра „Теория на литературата“ (ФСлФ, СУ) и издателство „Парадигма“.

В дискусията ще участват доц. Искра Цонева, проф. Иван Стефанов и доц. Огнян Касабов от Софийския универистет „Св. Климент Охридски“, а модератор ще бъде Галин Пенев (ИИОЗ – БАН).

Книгата изследва тенденцията за негативизиране на базисните естетически ценности и философската естетика като цяло в рамките на периода ХІХ – ХХІ век и с това включва всички по-важни проблеми, понятия и категории на съвременната естетика.

Проследени са последователно механизмите на достигане на позитивните граници и по-нататъшната принципно негативна реализация на индивидуалното и общностното естетическо съзнание, след което на всеестетизираното съзнание в рамките на съвременната културна ситуация. Обекти на тези три модуса на естетическото съзнание са съответно естетическите идеи и идеите на разума; художествените произведения; утопиите и антиутопиите. Именно през тях е проследен излазът на негативните естетически ценности (иронично, саркастично, възвишено, абсурдно, трагично и пр.) на художествено и в крайна сметка и на всекидневно равнище.

Затова изследването е ориентирано към всички изкушени в областта на изкуството, естетиката, аксиологията, философия на изкуството и философия на възприятието, които поне веднъж са се питали – или за пръв път, заедно с книгата биха си задали въпроса – докъде се простират възможностите на човешкото съзнание в удоволствието, съзерцанието и творчеството и в какво се състоят техните принципни и непреодолими граници.

***
Силвия Борисова е главен асистент по естетика в секция „Култура, естетика, ценности“ към Института за изследване на обществата и знанието, БАН. Изследователските ѝ интереси са в областта на историята на философско-естетическата мисъл, негативната естетика, аксиологията и екзистенциалната семиотика.

Limits_of_Aesthetic_Consciousness_Poster