Начало / Новини / Календар / Празници на световни туристически дестинации - Гърция

Театрална зала, Ректорат

За шеста поредна година студенти от ІV курс в специалност „Туризъм” и техните преподаватели от Катедра „География на туризма”, организират Празници на избрани световни туристически дестинации.

Събитията имат за цел да представят природата, културата, традициите и тяхната атрактивност в световния туризъм с помощта на изкуството.

Организаторите се надяват по този начин да създадат основа за бъдещи съвместни срещи, контакти и проекти на младите хора в областта на бизнеса, културата и туризма, които да бъдат в интерес на сътрудничеството между страните.

Тази година спектаклите са посветени на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ и 45-годишнината на Катедра „География на туризма“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Следващи представления:

18 май – Португалия (в Университетския театър „Алма Алтер“ от 15.30 ч.)

8 юни – Полша (в Университетския театър „Алма Алтер“ от 15.30 ч.)