Начало / Новини / Календар / Пета международна конференция по „Публична администрация“ на тема "Публичното управление след 2020: Какво знаем, когато не знаем нищо?"

Онлайн, платформа MS Teams Click here to join the meeting

На 21 и 22 октомври 2021 г. ще се проведе Пета международна конференция по „Публична администрация“ на тема "Публичното управление след 2020: Какво знаем, когато не знаем нищо?".

Кръгла маса 1: Фискалните „подобрения“ в ЕС и страните-членки (на български език)

Теми: Правила за фискални подобрения, Реално макроикономическо предизвикателство, Печеливши и губещи от подобренията, Възстановителни интервенции, Хоризонтална координация, Политика на ЕС на условността.

Кръгла маса 2: Къде изчезнаха стабилните пари? (на английски език)

Теми: Нестабилни финансови политики: Кой е отговорен и кой може да оправи положението?; Инфлационни напрежения, колко дълго могат да продължат?; Какво могат да направят малки юрисдикции с относително стабилни пари (например споразумение за валутен борд)?

Дискусия след Кръгла маса 2: Как да се поддържат стабилни цени в малки държави? (на български език)

Кръгла маса 3: Рационални и ирационални избиратели (на български език)

Теми: Невежеството като политически фактор; Радикални политически нагласи; Политически елити през 90-те и днес; Залози и гласуване; Международни и популистки настроения; Президентите и политическият процес.

Публикация: Всички участници са поканени да допринесат с материалите си за сборник от конференцията, като могат да изпратят есета по изложението в дискусиите, изследване или научен доклад, по темата на форума.

Краен срок: 15 януари 2022 г.

Одобрените материали от конференцията ще бъдат отпечатани в двуезичен сборник, издаден от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Някои избрани есета ще бъдат публикувани в електронното списание „Публични политики“.bg

Организационен комитет: Доц. д-р Красен Станчев, СУ; Доц. д-р Албена Танева, СУ; Доц. д-р Елена Калфова-Войнова, СУ; Гл. ас. д-р Симеон Петров, СУ; Гл. ас. д-р Деница Хинкова, СУ; Проф. Веселин Поповски, Университет Джиндал

Програма