Начало / Новини / Календар / Първа национална работна среща по картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки

Ректорат

Във връзка с реализацията на проект „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“, ще се проведе Първата национална работна среща по картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки, която ще се състои на 12 юни 2019 г. в Заседателна зала 2 и в Конферентната зара в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

През 2020 година България ще бъде домакин на Европейска работна среща на същата тема. Проектът цели да подпомогне изграждането на капацитет в картиране и оценка на включването на интегрирани сметки за природния капитал и екосистемите в системата от национални сметки на Република България.

Партньори по проекта от българска страна са Изпълнителната агенция по околна среда, Националният статистически институт и научен колектив от НИГГГ – БАН, заедно с колеги от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Институтът по гората - БАН.

Деветнадесет европейски партньори от 10 страни-членки на ЕС участват в проекта, ръководен от Университета във Вагенинген, Нидерландия и финансиран пряко от Европейската комисия. Програмата на работната среща, както и допълнителна информация относно проекта можете да получите от неговия сайт: http://www.ecosystemaccounts.org/home/maia.jsp .